Logo: GOPS Lubawa

Kalendarz imprez i wydarzeń społecznych

  • Opublikowane: 2017-05-25 13:03:46
  • Autor: Karolina Czyżewska, konsultant
  • drukuj
Jak co roku w gminie Lubawa organizowane jest wiele imprez integracyjnych i wydarzeń społecznych. Wszystkie działania podejmowane w sferze społecznej realizowane są dzięki aktywności i współpracy wielu osób i podmiotów, w tym: ośrodka pomocy społecznej, rad sołeckich, szkół, ochotniczych straży pożarnych, ludowych zespołów sportowych, klubów seniora, kół gospodyń wiejskich, parafii rzymskokatolickich, organizacji pozarządowych i liderów społecznych.  Kooperacja tych podmiotów przekłada się na skuteczność oraz efektywność realizowanych inicjatyw i przedsięwzięć. Wspólne działania samorządu gminnego z partnerami społecznymi tworzą dobry klimat dla pobudzania aktywności i integracji społecznej mieszkańców oraz kształtowania warunków trwałego rozwoju środowiska lokalnego.
 
Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem imprez integracyjnych i wydarzeń społecznych:
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry