Logo: GOPS Lubawa

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II

  • Opublikowane: 2024-06-06 10:26:53
  • Autor: Brygida Jęczewska, starszy specjalista pracy socjalnej
  • drukuj
Gmina Wiejska Lubawa w 2024 roku po raz kolejny realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” – Moduł II, który jest finansowany ze środków budżetu państwa.
Celem realizacji Programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 60 lat i więcej przez poprawę ich poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.
Bezpośredni adresaci programu borykają się z problemami związanymi z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Opieka na odległość  gwarantuje szeroko pojęty system monitorowania stanu zdrowia seniora w jego miejscu zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora. 
Gmina Wiejska Lubawa w 2024r. na realizacje Modułu II Programu otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 17 964,00 zł,  całkowita wartość zadania wyniesie 22 455,00 zł.
Realizacja usługi jest zgodna z zapisami Gminnego Programu Osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 a jego bezpośrednim realizatorem na terenie gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry
Wtyczka Facebook